อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 131,280 328,092 1,994,952 11.28 %
2  www.bangkokbank.com 75,832 107,864 178,510 2.40 %
3  www.settrade.com 64,616 153,106 799,330 7.20 %
4  www.finnomena.com 43,497 61,210 104,458 3.28 %
5  www.eFinanceThai.com 43,386 104,389 258,089 1.42 %
6  www.ghbank.co.th 22,103 28,452 83,552 8.77 %
7  www.setinvestnow.com 12,861 15,964 24,418 29.22 %
8  www.stock2morrow.com 10,043 12,656 25,283 4.53 %
9  www.wealthmagik.com 9,297 13,416 42,521 8.15 %
10  www.goldhips.com 5,655 17,335 20,613 0.77 %
11  moneyandbanking.co.th 4,221 5,386 6,521 12.39 %
12  www.scbs.com 3,470 4,246 8,142 7.79 %
13  thaigold.info 3,430 8,215 8,977 2.56 %
14  www.tfex.co.th 2,553 4,764 9,616 32.97 %
15  www.share2trade.com 1,984 2,307 3,043 15.62 %
16  businesstoday.co 1,714 1,968 2,277 28.37 %
17  www.taradthong.com 1,576 3,406 4,533 3.19 %
18  www.rvp.co.th 1,220 1,524 2,505 2.26 %
19  www.poems.in.th 862 1,531 1,809 2.49 %
20  www.stockwave.in.th 231 312 361 10.47 %
21  www.Kawna.com 197 636 2,226 0.51 %
22  www.sctgold.com 113 180 445 22.83 %
23  www.thailandoption.com 46 51 67 2.13 %
24  www.tmbbank.com 22 26 42 64.52 %
25  www.avaccount.com 15 18 20 200.00 %
26  www.thaihoon.com 4 5 7
27  www.start-to-invest.com 4 5 5
28  www.silkspan.com 3 4 5 40 %
29  www.doohoon.com 2 3 3
30  www.bualuang.co.th 2 2 3