อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน สิงหาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 29,478 42,216 83,771 1.57 %
2  www.studentloan.or.th 23,451 32,545 68,887 37.82 %
3  www.prd.go.th 13,779 15,637 20,128 4.97 %
4  www.dla.go.th 10,371 25,992 68,151 2.95 %
5  www.obec.go.th 7,997 9,376 14,935 46.68 %
6  www.tnrr.in.th 7,492 9,535 17,861 54.03 %
7  www.orst.go.th 5,423 6,002 11,226 21.24 %
8  www.moc.go.th 5,032 6,085 12,093 46.11 %
9  www.nstda.or.th 3,570 4,142 6,052 44.89 %
10  www4.fisheries.go.th 2,708 4,155 9,232 6.66 %
11  dric.nrct.go.th 2,631 3,254 10,691 8.18 %
12  www.moj.go.th 2,347 2,766 4,950 104.98 %
13  www.sme.go.th 2,030 2,626 4,063 7.05 %
14  www.dld.go.th 1,831 3,635 5,474 8.22 %
15  www.ops.moc.go.th 1,775 2,343 2,540 25.62 %
16  www.nso.go.th 1,582 2,720 4,494 3.36 %
17  www.moi.go.th 1,517 1,691 3,090 12.70 %
18  www.redcross.or.th 1,360 1,555 2,487 4589.66 %
19  www.thaithesis.org 1,223 1,357 2,303 21.21 %
20  www.nrct.go.th 1,143 1,407 2,646 11.74 %
21  www.opdc.go.th 1,112 1,316 2,179 29.45 %
22  www.onesqa.or.th 1,102 1,514 3,753 39.58 %
23  www.fpo.go.th 954 2,102 3,484 15.43 %
24  www.culture.go.th 912 1,098 1,892 71.43 %
25  www.dgr.go.th 898 1,721 2,773 2.28 %
26  person.doae.go.th 861 1,828 2,591 19.42 %
27  www.nectec.or.th 857 987 1,966 1.06 %
28  www.nicaonline.com 855 977 1,348 17.61 %
29  www.onec.go.th 798 1,112 1,836 32.12 %
30  www.mtec.or.th 795 901 1,289 32.06 %
31  www.nimt.or.th 740 906 1,955 25.64 %
32  www.moe.go.th 735 1,023 1,219 17.04 %
33  www.narit.or.th 622 831 1,055 56.28 %
34  www.qsbg.org 607 843 1,365 2.88 %
35  www.thai-explore.net 576 669 937 5.42 %
36  www.ocsb.go.th 546 975 1,690 22.97 %
37  www.tistr.or.th 544 950 1,570 52.38 %
38  www.ldd.go.th 531 1,104 1,461 7.71 %
39  siweb1.dss.go.th 528 588 914 15.79 %
40  www.nanotec.or.th 516 601 943 32.99 %
41  www.tddf.or.th 378 693 850 2.33 %
42  clinictech.ops.go.th 354 453 896 16.83 %
43  www.deqp.go.th 296 415 977 38.32 %
44  www.most.go.th 285 359 440 61.02 %
45  www.ffc.or.th 255 294 468 15.38 %
46  www.sirindhorn.net 242 322 1,025 47.56 %
47  www.sugarzone.in.th 228 599 835 212.33 %
48  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 219 351 510 6.83 %
49  www.pcd.go.th 217 245 372 16.04 %
50  edoc.redcross.or.th 202 1,640 1,983 4.12 %
51  www.trf.or.th 195 217 299 10.80 %
52  www.aimc.or.th 160 177 263 20.30 %
53  www.sec-plkutt.go.th 147 232 344 0.68 %
54  www.tei.or.th 142 259 511 27.92 %
55  www.otp.go.th 122 161 413 103.33 %
56  www.doae.go.th 120 225 281 29.03 %
57  www.rid.go.th 115 174 218 8 %
58  www.oic.or.th 72 149 192 24.14 %
59  pvlo-nak.dld.go.th 68 280 316 3.03 %
60  www.industry.go.th 61 86 105 1.61 %
61  www.swpark.or.th 51 106 188 6.25 %
62  www.fpri.or.th 40 45 61 4.76 %
63  www.mot.go.th 35 345 816 52.17 %
64  kanchanapisek.or.th 34 37 62 25.93 %
65  www.m-society.go.th 32 1,589 1,956 1500.00 %
66  www.forest.go.th 32 42 47 52.38 %
67  www.senate.go.th 31 80 109 26.19 %
68  www.queensavang.org 30 33 50 30.43 %
69  www.dip.go.th 25 53 69 13.64 %
70  www.qsbg.or.th 25 29 60
71  www.admincourt.go.th 23 891 1,713 9.52 %
72  www.prasanya.org 19 26 42 17.39 %
73  www.sklonline.com 18 23 26 28.57 %
74  elib.fda.moph.go.th/library/ 16 25 41 11.11 %
75  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 13 17 17 7.14 %
76  www.parliament.go.th 11 18 21 37.50 %
77  www.ops.go.th 11 16 22 89.81 %
78  www.dede.go.th 10 51 55 25.00 %
79  www.eppo.go.th 9 14 17 125.00 %
80  dhds.nha.co.th 9 10 19 350.00 %
81  www.dft.go.th 8 78 211 33.33 %
82  www.dld.go.th/nutrition/ 8 11 14 14.29 %
83  www.ttcexpert.com 7 9 11 75.00 %
84  www.phtnet.org 4 16 17
85  www.rd.go.th 4 6 8
86  www.dpiap.org 4 6 7
87  www.ubonratchathani.go.th 4 5 5 42.86 %
88  www.doeb.go.th 3 28 28
89  funds.mots.go.th 2 4 21
90  www.gpo.or.th 2 4 5 60 %
91  www.moradokislam.org 2 3 3
92  www.mwa.co.th 2 2 5
93  www.moac.go.th 2 2 3
94  www.tisi.go.th 1 9 9 50 %
95  www.nia.go.th 1 5 5 50 %
96  www.mof.go.th 1 1 1 92.86 %
97  www.onep.go.th 1 1 1
98  www.dld.go.th/ict/ 1 1 1