อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กันยายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 30,892 45,127 87,347 4.80 %
2  www.studentloan.or.th 18,815 25,567 53,894 19.77 %
3  www.prd.go.th 13,261 15,132 19,201 3.76 %
4  www.dla.go.th 10,647 27,277 67,759 2.66 %
5  www.obec.go.th 7,080 8,468 14,063 11.47 %
6  www.tnrr.in.th 6,881 8,817 16,147 8.16 %
7  www.orst.go.th 5,663 6,296 10,789 4.43 %
8  www.moc.go.th 4,695 6,180 11,694 6.7 %
9  www.redcross.or.th 4,022 4,594 7,034 195.74 %
10  www.nstda.or.th 3,167 3,714 5,371 11.29 %
11  www.moj.go.th 3,056 3,649 6,221 30.21 %
12  www4.fisheries.go.th 2,559 3,771 8,004 5.5 %
13  dric.nrct.go.th 2,547 3,123 11,055 3.19 %
14  www.sme.go.th 2,502 3,519 5,908 23.25 %
15  www.dld.go.th 1,868 3,957 5,863 2.02 %
16  www.ops.moc.go.th 1,803 2,441 2,673 1.58 %
17  www.culture.go.th 1,762 2,091 3,547 93.20 %
18  www.fpo.go.th 1,591 2,980 5,014 66.77 %
19  www.nso.go.th 1,362 2,397 3,999 13.91 %
20  www.thaithesis.org 1,226 1,359 2,463 0.25 %
21  www.moi.go.th 1,199 1,334 2,271 20.96 %
22  www.admincourt.go.th 1,055 2,413 5,814 4486.96 %
23  www.opdc.go.th 1,029 1,284 2,108 7.46 %
24  www.dgr.go.th 949 2,009 3,534 5.68 %
25  www.nrct.go.th 936 1,186 2,110 18.11 %
26  www.onesqa.or.th 924 1,204 2,963 16.15 %
27  www.mtec.or.th 906 1,016 1,371 13.96 %
28  person.doae.go.th 905 2,106 3,027 5.11 %
29  www.nicaonline.com 904 1,050 1,440 5.73 %
30  www.thai-explore.net 807 1,100 1,446 40.10 %
31  www.moe.go.th 786 1,096 1,261 6.94 %
32  www.nectec.or.th 761 875 1,588 11.2 %
33  www.onec.go.th 731 1,075 1,854 8.4 %
34  www.qsbg.org 666 957 1,965 9.72 %
35  siweb1.dss.go.th 657 732 1,501 24.43 %
36  www.thailibrary.in.th 641 702 824
37  www.ldd.go.th 629 1,490 2,078 18.46 %
38  www.narit.or.th 629 838 1,030 1.13 %
39  www.nimt.or.th 577 734 1,533 22.03 %
40  www.tistr.or.th 567 1,124 1,832 4.23 %
41  www.ocsb.go.th 553 1,007 1,681 1.28 %
42  www.nanotec.or.th 506 600 943 1.94 %
43  clinictech.ops.go.th 458 696 1,575 29.38 %
44  www.otp.go.th 377 470 995 209.02 %
45  www.tddf.or.th 339 781 936 10.32 %
46  www.deqp.go.th 306 499 1,125 3.38 %
47  www.most.go.th 288 353 439 1.05 %
48  www.rid.go.th 284 447 582 146.96 %
49  www.ffc.or.th 259 295 473 1.57 %
50  www.trf.or.th 228 253 327 16.92 %
51  www.sugarzone.in.th 226 624 847 0.88 %
52  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 207 361 571 5.48 %
53  www.pcd.go.th 205 231 344 5.53 %
54  www.sec-plkutt.go.th 204 324 423 38.78 %
55  edoc.redcross.or.th 193 1,728 2,068 4.46 %
56  www.sirindhorn.net 191 248 617 21.07 %
57  www.aimc.or.th 180 199 328 12.50 %
58  www.tei.or.th 142 247 480
59  www.doae.go.th 140 293 367 16.67 %
60  pvlo-nak.dld.go.th 74 287 325 8.82 %
61  www.oic.or.th 69 141 183 4.17 %
62  www.industry.go.th 66 99 117 8.20 %
63  www.queensavang.org 63 77 187 110.00 %
64  www.m-society.go.th 57 3,127 3,155 78.12 %
65  www.swpark.or.th 53 104 264 3.92 %
66  www.fpri.or.th 50 56 79 25.00 %
67  kanchanapisek.or.th 39 42 60 14.71 %
68  www.forest.go.th 34 44 48 6.25 %
69  www.senate.go.th 33 94 128 6.45 %
70  www.qsbg.or.th 30 34 62 20.00 %
71  www.mot.go.th 28 409 941 20 %
72  www.dip.go.th 22 50 67 12 %
73  www.ops.go.th 21 26 28 90.91 %
74  www.prasanya.org 18 25 36 5.26 %
75  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 17 22 23 30.77 %
76  www.sklonline.com 15 18 20 16.67 %
77  elib.fda.moph.go.th/library/ 14 24 44 12.5 %
78  www.dede.go.th 11 50 54 10.00 %
79  www.ttcexpert.com 8 11 13 14.29 %
80  www.dft.go.th 7 75 214 12.5 %
81  www.parliament.go.th 7 13 15 36.36 %
82  www.dld.go.th/nutrition/ 7 10 12 12.5 %
83  www.eppo.go.th 7 10 11 22.22 %
84  www.dpiap.org 5 7 10 25.00 %
85  www.ubonratchathani.go.th 5 6 6 25.00 %
86  www.phtnet.org 4 14 15
87  www.mwa.co.th 4 6 15 100.00 %
88  dhds.nha.co.th 4 4 11 55.56 %
89  www.doeb.go.th 3 28 28
90  www.rd.go.th 3 5 5 25 %
91  www.tisi.go.th 2 14 14 100.00 %
92  www.moradokislam.org 2 3 4
93  www.nia.go.th 1 2 3
94  www.moac.go.th 1 2 3 50 %
95  www.gpo.or.th 1 2 2 50 %
96  www.onep.go.th 1 2 2
97  www.mfa.go.th 1 2 2
98  funds.mots.go.th 1 1 5 50 %
99  www.exim.go.th 1 1 1
100  www.dld.go.th/ict/ 1 1 1