อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กันยายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 129,867 302,996 1,703,503 1.08 %
2  www.settrade.com 66,340 154,133 806,272 2.67 %
3  www.bangkokbank.com 65,499 94,654 155,350 13.63 %
4  www.eFinanceThai.com 46,547 108,681 259,965 7.29 %
5  www.finnomena.com 41,268 58,199 96,947 5.12 %
6  www.ghbank.co.th 31,032 40,699 111,886 40.40 %
7  www.setinvestnow.com 15,565 18,262 26,046 21.02 %
8  www.stock2morrow.com 11,833 14,880 29,087 17.82 %
9  www.wealthmagik.com 10,584 15,080 47,856 13.84 %
10  www.goldhips.com 5,905 17,667 21,168 4.42 %
11  moneyandbanking.co.th 4,481 5,666 6,849 6.16 %
12  www.tfex.co.th 3,887 6,456 12,621 52.25 %
13  www.scbs.com 3,798 4,669 8,517 9.45 %
14  thaigold.info 3,422 8,234 9,134 0.23 %
15  www.share2trade.com 1,996 2,276 2,932 0.60 %
16  businesstoday.co 1,547 1,762 2,016 9.74 %
17  www.rvp.co.th 1,543 1,868 3,189 26.48 %
18  www.taradthong.com 1,518 3,230 4,268 3.68 %
19  www.poems.in.th 723 1,363 1,619 16.13 %
20  www.stockwave.in.th 243 326 375 5.19 %
21  www.Kawna.com 211 716 2,469 7.11 %
22  www.sctgold.com 122 199 515 7.96 %
23  www.thailandoption.com 47 52 71 2.17 %
24  www.tmbbank.com 32 37 55 45.45 %
25  www.avaccount.com 5 6 7 66.67 %
26  www.silkspan.com 4 7 7 33.33 %
27  www.thaihoon.com 4 5 7
28  www.start-to-invest.com 4 4 5
29  www.doohoon.com 2 3 3
30  www.bualuang.co.th 2 2 2