อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 145,287 217,728 717,135 5.49 %
2  www.pharmacy.mahidol.ac.th 32,789 38,121 46,173 8 %
3  www.kroobannok.com 23,661 27,278 35,843 7.48 %
4  www.rmutphysics.com 22,010 29,128 72,393 17.01 %
5  www.thaigoodview.com 20,450 24,370 37,735 8.24 %
6  www.kruwandee.com 14,293 17,272 24,232 26.09 %
7  rukkroo.com 7,228 7,916 10,638 25.56 %
8  www.chemtrack.org 6,280 7,312 11,492 0.38 %
9  www.parliament.go.th/library 3,237 3,713 8,066 6.13 %
10  www.tkpark.or.th 2,965 4,181 11,229 16.87 %
11  www.entraining.net 2,460 2,881 4,427 3.40 %
12  seminardd.com 2,303 2,657 4,651 10.93 %
13  www.tewlek.com 2,110 3,038 3,583 14.19 %
14  www.thaiall.com 1,734 2,172 2,516 13.39 %
15  www.dek-eng.com 1,511 1,668 1,914 2.77 %
16  thewisdom.co 1,186 1,277 1,439 54.03 %
17  eexam.world 1,045 1,273 10,041 41.60 %
18  www.thaitrainingzone.com 984 2,148 3,430 7.66 %
19  www.perdsorbtoday.com 971 1,710 2,983 2.12 %
20  www.9engineer.com 940 1,196 1,319 5.15 %
21  www.interscholarship.com 877 1,086 1,228 6.8 %
22  www.unigang.com 857 1,157 2,038 1.04 %
23  higher.co.th 732 1,282 8,930 6.27 %
24  slri.or.th 598 728 1,277 3.86 %
25  esprel.labsafety.nrct.go.th 597 751 2,783 19.22 %
26  www.jtdic.com 560 3,112 9,577 39.30 %
27  www.npc-se.co.th 492 586 1,194 12.84 %
28  www.worantex.com 479 567 1,056 53.53 %
29  www.sisaketedu1.go.th 474 1,032 1,078 5.58 %
30  www.barascientific.com 446 497 646 138.50 %
31  www.mahidol.ac.th 439 831 1,306 8.93 %
32  www.yesthailand.org 408 705 944 34.41 %
33  www.kruchamp.com 400 591 1,032 23.08 %
34  www.kids.ru.ac.th 375 616 1,041 48.22 %
35  www.shecu.chula.ac.th 353 443 1,001 26.61 %
36  www.e-abroad.com 333 382 387 6.05 %
37  www.petburi.go.th 303 455 554 22.18 %
38  edltv.thai.net 278 335 707 24.11 %
39  www.brr.ac.th 258 395 632 1.57 %
40  tataya.com 254 344 421 35.83 %
41  www.seal2thai.org 239 346 364 29.08 %
42  www.thedeaninter.com 177 222 243 2.75 %
43  www.suanboard.net 116 157 183 14.07 %
44  www.chaiwbi.com 114 318 620 8.06 %
45  www.ftawatch.org 108 131 143 17.39 %
46  www.fast-english.com 78 221 342 1.30 %
47  www.maitreeav.com 73 80 134 10.98 %
48  www.mut.ac.th 64 105 182 11.11 %
49  www.lib.ru.ac.th 64 89 122 15.79 %
50  www.engr.tu.ac.th 59 92 179 19.18 %
51  www.rmutt.ac.th 56 113 167 6.67 %
52  www.thaitechnics.com 54 79 105 5.88 %
53  www.sombunwit.ac.th 54 69 79 5.88 %
54  www.mmtc.ac.th 47 57 59 27.03 %
55  www.thaicadet.org 45 52 53 2.17 %
56  www.postbooksonline.com 33 44 68 29.79 %
57  www.thesmarttutor.com 33 40 44 13.16 %
58  www.lks.ac.th 30 46 48 92.25 %
59  www.thaiabc.com 29 41 49 3.33 %
60  thaiio.com 22 29 33 10.00 %
61  www.clc.ac.th 20 35 60 17.65 %
62  www.nation.ac.th 19 31 39 26.67 %
63  www.spu.ac.th 18 19 36 50.00 %
64  www.maipradabonline.com 15 39 42 11.76 %
65  www.sahavith.ac.th 14 19 24 27.27 %
66  www.sarakadee.com 13 28 31
67  www.journallink.or.th 10 17 41 28.57 %
68  www.grad.mahidol.ac.th 10 16 27 16.67 %
69  www.readyplan.net 9 17 23 18.18 %
70  www.trainingmpi.com 9 12 16 28.57 %
71  www.riannok.com 8 45 46 14.29 %
72  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 8 23 26 20 %
73  www.2ebook.com 8 15 55 11.11 %
74  www.thaidictionary.in.th 8 14 18 20 %
75  www.muic.mahidol.ac.th 8 9 19 33.33 %
76  www.krumontree.com 8 9 11 38.46 %
77  www.drboonchai.com 7 13 24 12.5 %
78  www.kpc.ac.th 6 12 13 14.29 %
79  www.lib.ku.ac.th 5 8 8 44.44 %
80  www.kradandum.com 5 8 8 25.00 %
81  www.lpru.ac.th 5 7 7 25.00 %
82  www.biotec.or.th 5 6 8 16.67 %
83  www.maps-tu.org 5 5 9
84  www.nmm.ac.th 4 13 15 71.43 %
85  www.rsu.ac.th 4 6 12 20 %
86  www.tgreinstitute.com 3 5 7 25 %
87  www.grad.psu.ac.th 3 5 6 40 %
88  library.dip.go.th/elib/ 3 5 6 25 %
89  www.stou.ac.th 3 5 5 40 %
90  www.smartenglish.in.th/index.php 2 7 8
91  www.lib.ubu.ac.th 2 3 6 33.33 %
92  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 1 5 5
93  www.library.rmutt.ac.th 1 5 5 50 %
94  green.kmutt.ac.th 1 4 8
95  www.sukijlaw.com 1 3 6 50 %
96  www.jeducation.com 1 3 3 50 %
97  www.karn.tv 1 3 3
98  www.yutt.com 1 2 2
99  www.educatepark.com 1 2 2
100  lexitron.nectec.or.th 1 1 1