อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : แหล่งข้อมูล ความรู้ ประจำเดือน กันยายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 145,287 217,728 717,135 5.49 %
2  www.kroobannok.com 23,661 27,278 35,843 7.48 %
3  www.kruwandee.com 14,293 17,272 24,232 26.09 %
4  rukkroo.com 7,228 7,916 10,638 25.56 %
5  www.chemtrack.org 6,280 7,312 11,492 0.38 %
6  www.tkpark.or.th 2,965 4,181 11,229 16.87 %
7  www.entraining.net 2,460 2,881 4,427 3.40 %
8  www.tewlek.com 2,110 3,038 3,583 14.19 %
9  www.thaiall.com 1,734 2,172 2,516 13.39 %
10  thewisdom.co 1,186 1,277 1,439 54.03 %
11  eexam.world 1,045 1,273 10,041 41.60 %
12  www.thaitrainingzone.com 984 2,148 3,430 7.66 %
13  www.perdsorbtoday.com 971 1,710 2,983 2.12 %
14  esprel.labsafety.nrct.go.th 597 751 2,783 19.22 %
15  www.seal2thai.org 239 346 364 29.08 %
16  www.ftawatch.org 108 131 143 17.39 %
17  www.maitreeav.com 73 80 134 10.98 %
18  www.thaitechnics.com 54 79 105 5.88 %
19  www.postbooksonline.com 33 44 68 29.79 %
20  www.thaiabc.com 29 41 49 3.33 %
21  www.sarakadee.com 13 28 31
22  www.journallink.or.th 10 17 41 28.57 %
23  www.drboonchai.com 7 13 24 12.5 %
24  www.kradandum.com 5 8 8 25.00 %
25  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 1 5 5
26  www.karn.tv 1 3 3
27  www.yutt.com 1 2 2