อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน กันยายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 129,867 302,996 1,703,503 1.08 %
2  www.settrade.com 66,340 154,133 806,272 2.67 %
3  www.eFinanceThai.com 46,547 108,681 259,965 7.29 %
4  www.finnomena.com 41,268 58,199 96,947 5.12 %
5  www.setinvestnow.com 15,565 18,262 26,046 21.02 %
6  www.stock2morrow.com 11,833 14,880 29,087 17.82 %
7  www.wealthmagik.com 10,584 15,080 47,856 13.84 %
8  www.goldhips.com 5,905 17,667 21,168 4.42 %
9  moneyandbanking.co.th 4,481 5,666 6,849 6.16 %
10  www.tfex.co.th 3,887 6,456 12,621 52.25 %
11  thaigold.info 3,422 8,234 9,134 0.23 %
12  www.share2trade.com 1,996 2,276 2,932 0.60 %
13  businesstoday.co 1,547 1,762 2,016 9.74 %
14  www.taradthong.com 1,518 3,230 4,268 3.68 %
15  www.stockwave.in.th 243 326 375 5.19 %
16  www.sctgold.com 122 199 515 7.96 %
17  www.thailandoption.com 47 52 71 2.17 %
18  www.thaihoon.com 4 5 7
19  www.start-to-invest.com 4 4 5
20  www.doohoon.com 2 3 3