อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 109,887 153,948 531,447 0.63 %
2  www.pharmacy.mahidol.ac.th 30,061 35,386 43,011 10.12 %
3  www.kruwandee.com 21,620 29,303 50,188 0.60 %
4  www.kroobannok.com 18,668 21,705 28,493 18.27 %
5  www.thaigoodview.com 16,972 20,549 30,544 54.85 %
6  www.rmutphysics.com 14,938 19,519 53,837 7.75 %
7  www.chemtrack.org 3,969 4,588 6,815 13.75 %
8  www.parliament.go.th/library 3,142 3,684 7,025 37.75 %
9  rukkroo.com 2,830 3,115 4,043 70.39 %
10  www.entraining.net 2,270 2,675 3,991 12.66 %
11  www.tkpark.or.th 2,052 2,945 11,991 10.20 %
12  seminardd.com 1,801 2,038 3,441 23.91 %
13  www.tewlek.com 1,403 1,979 2,403 33.13 %
14  thewisdom.co 1,361 1,493 1,698 43.11 %
15  www.perdsorbtoday.com 1,237 2,103 3,065 12.76 %
16  www.thaiall.com 1,178 1,492 1,750 32.69 %
17  www.dek-eng.com 1,133 1,263 1,470 19.53 %
18  eexam.world 852 1,083 10,935 119.02 %
19  www.thaitrainingzone.com 827 1,959 2,940 11.27 %
20  www.unigang.com 745 992 1,768 14.17 %
21  www.9engineer.com 706 881 949 9.83 %
22  www.jtdic.com 473 2,646 7,925 55.08 %
23  www.brr.ac.th 463 922 1,356 0.43 %
24  www.sisaketedu1.go.th 430 893 987 6.11 %
25  www.shecu.chula.ac.th 429 535 1,204 33.23 %
26  www.npc-se.co.th 428 507 969 2.95 %
27  esprel.labsafety.nrct.go.th 412 502 1,471 1.44 %
28  www.interscholarship.com 396 481 540 38.32 %
29  slri.or.th 335 436 835 27.33 %
30  tataya.com 314 431 534 11.55 %
31  www.kids.ru.ac.th 304 511 921 18.06 %
32  www.petburi.go.th 300 424 496 15.38 %
33  www.mahidol.ac.th 277 520 773 67.79 %
34  www.e-abroad.com 243 282 289 27.23 %
35  higher.co.th 186 267 1,211 49.73 %
36  www.seal2thai.org 172 275 292 21.82 %
37  www.yesthailand.org 167 266 332 37.69 %
38  www.worantex.com 138 154 253 28.87 %
39  www.thedeaninter.com 127 173 187 6.62 %
40  www.chaiwbi.com 124 429 575 5.34 %
41  www.suanboard.net 112 146 158 34.5 %
42  www.kruchamp.com 105 132 150 57.32 %
43  www.rmutt.ac.th 83 131 218 1.22 %
44  www.mut.ac.th 82 134 235 19.61 %
45  www.fast-english.com 72 215 352 23.4 %
46  www.ftawatch.org 65 80 84 4.41 %
47  www.mmtc.ac.th 57 67 70 35.23 %
48  www.engr.tu.ac.th 49 77 137 15.52 %
49  www.thaitechnics.com 47 71 89 6 %
50  www.maitreeav.com 44 49 88 54.64 %
51  www.lib.ru.ac.th 43 52 75 32.81 %
52  edltv.thai.net 40 45 134 69.23 %
53  www.sombunwit.ac.th 38 49 60 13.64 %
54  www.thaicadet.org 35 40 40 29.63 %
55  www.thaiabc.com 30 41 45 6.25 %
56  thaiio.com 25 32 36 7.41 %
57  www.clc.ac.th 21 33 54 4.55 %
58  www.thesmarttutor.com 19 24 28 47.22 %
59  www.postbooksonline.com 12 15 20 70 %
60  www.spu.ac.th 12 14 24 25 %
61  www.grad.mahidol.ac.th 10 25 101 37.5 %
62  www.nmm.ac.th 10 24 28
63  www.kpc.ac.th 10 16 17
64  www.kradandum.com 10 15 17 100.00 %
65  www.sahavith.ac.th 10 14 19 9.09 %
66  www.riannok.com 9 36 36 25 %
67  www.sarakadee.com 9 19 27 40 %
68  www.readyplan.net 9 18 24 35.71 %
69  www.trainingmpi.com 9 12 16 18.18 %
70  www.maipradabonline.com 7 34 37 50 %
71  www.muic.mahidol.ac.th 6 8 13 33.33 %
72  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 5 10 15 78.26 %
73  www.lib.ku.ac.th 5 9 10
74  www.biotec.or.th 5 8 10 95.1 %
75  www.nation.ac.th 5 7 9
76  www.thaidictionary.in.th 4 10 12 50 %
77  www.rsu.ac.th 4 7 12 42.86 %
78  www.grad.psu.ac.th 4 6 7 20 %
79  library.dip.go.th/elib/ 4 6 6 20 %
80  www.maps-tu.org 4 5 10 50 %
81  www.drboonchai.com 4 5 7 50 %
82  www.krumontree.com 4 4 5 50 %
83  www.2ebook.com 3 7 23 72.73 %
84  www.smartenglish.in.th/index.php 2 7 8 33.33 %
85  www.tgreinstitute.com 2 3 6 60 %
86  www.yutt.com 2 2 2
87  www.karn.tv 1 4 4
88  green.kmutt.ac.th 1 3 5
89  www.sukijlaw.com 1 2 5
90  www.jeducation.com 1 2 2 50 %
91  www.library.rmutt.ac.th 1 2 2 50 %
92  www.lib.ubu.ac.th 1 1 2 50 %