อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 103,326 227,270 1,203,465 20 %
2  www.settrade.com 53,830 119,309 585,702 20.5 %
3  www.finnomena.com 36,953 50,924 81,535 14.08 %
4  www.eFinanceThai.com 34,466 76,615 176,899 25.04 %
5  www.bangkokbank.com 18,215 26,591 43,311
6  www.ghbank.co.th 15,644 19,350 48,755 20.93 %
7  www.wealthmagik.com 10,884 15,686 47,874 9.2 %
8  www.setinvestnow.com 10,167 11,689 16,123 2.17 %
9  www.stock2morrow.com 7,207 9,039 19,676 35.51 %
10  www.goldhips.com 5,474 16,001 18,737 12.21 %
11  thaigold.info 3,251 7,401 8,114 13.45 %
12  www.scbs.com 3,092 3,765 6,633 25.15 %
13  www.tfex.co.th 2,262 4,092 8,523 18.87 %
14  moneyandbanking.co.th 2,121 2,810 3,936 47.13 %
15  www.rvp.co.th 1,444 1,755 2,799 9.64 %
16  www.taradthong.com 1,439 2,992 3,970 15.95 %
17  businesstoday.co 1,182 1,322 1,539 66.93 %
18  www.share2trade.com 917 1,068 1,428 68.52 %
19  www.poems.in.th 546 876 944 42.59 %
20  www.Kawna.com 208 738 2,571 4.15 %
21  www.sctgold.com 131 216 497 32.32 %
22  www.thailandoption.com 36 38 49 40 %
23  www.ttbbank.com 20 24 34 99.82 %
24  www.stockwave.in.th 16 23 49 88.57 %
25  www.silkspan.com 4 6 7 50 %
26  www.thaihoon.com 3 4 4 50 %
27  www.avaccount.com 3 4 4 62.5 %
28  www.start-to-invest.com 3 3 3
29  www.doohoon.com 1 2 2
30  www.bualuang.co.th 1 2 2
31  www.kcs-live.kcs.co.th 1 1 1