อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 103,326 227,270 1,203,465 20 %
2  www.settrade.com 53,830 119,309 585,702 20.5 %
3  www.finnomena.com 36,953 50,924 81,535 14.08 %
4  www.eFinanceThai.com 34,466 76,615 176,899 25.04 %
5  www.wealthmagik.com 10,884 15,686 47,874 9.2 %
6  www.setinvestnow.com 10,167 11,689 16,123 2.17 %
7  www.stock2morrow.com 7,207 9,039 19,676 35.51 %
8  www.goldhips.com 5,474 16,001 18,737 12.21 %
9  thaigold.info 3,251 7,401 8,114 13.45 %
10  www.tfex.co.th 2,262 4,092 8,523 18.87 %
11  moneyandbanking.co.th 2,121 2,810 3,936 47.13 %
12  www.taradthong.com 1,439 2,992 3,970 15.95 %
13  businesstoday.co 1,182 1,322 1,539 66.93 %
14  www.share2trade.com 917 1,068 1,428 68.52 %
15  www.sctgold.com 131 216 497 32.32 %
16  www.thailandoption.com 36 38 49 40 %
17  www.stockwave.in.th 16 23 49 88.57 %
18  www.thaihoon.com 3 4 4 50 %
19  www.start-to-invest.com 3 3 3
20  www.doohoon.com 1 2 2
21  www.kcs-live.kcs.co.th 1 1 1