อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ธันวาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 25,808 38,007 72,689 12.05 %
2  www.prd.go.th 14,415 17,331 23,477 49.29 %
3  www.studentloan.or.th 12,049 15,854 31,284 44.77 %
4  www.dla.go.th 10,986 24,500 59,678 4.32 %
5  www.tnrr.in.th 4,234 7,672 10,311 13.60 %
6  www.obec.go.th 4,188 5,064 8,819 24.38 %
7  www.orst.go.th 3,741 4,442 4,958 5.41 %
8  www.moc.go.th 3,052 4,063 7,568 18.44 %
9  www.redcross.or.th 2,433 2,761 4,253 54.87 %
10  www.nstda.or.th 2,430 2,935 4,291 13.18 %
11  www4.fisheries.go.th 2,380 3,819 8,548 6.11 %
12  www.ops.moc.go.th 2,212 2,647 3,404 42.53 %
13  www.thailibrary.in.th 1,873 2,066 2,421 102.05 %
14  dric.nrct.go.th 1,834 2,213 6,524 24.06 %
15  www.admincourt.go.th 1,711 3,355 11,740 22.30 %
16  www.sme.go.th 1,534 2,041 3,205 0.33 %
17  www.dld.go.th 1,485 3,355 4,924 2.88 %
18  person.doae.go.th 1,209 3,099 5,420 27.40 %
19  www.moi.go.th 1,110 1,259 2,282 0.91 %
20  www.opdc.go.th 1,100 1,376 2,246 8.37 %
21  www.nso.go.th 929 1,740 3,071 23.73 %
22  www.nectec.or.th 791 958 1,685 15.98 %
23  www.ldd.go.th 735 1,855 2,670 67.05 %
24  www.thaithesis.org 726 807 1,338 15.78 %
25  www.thai-explore.net 697 1,259 1,455 12.97 %
26  www.moj.go.th 695 959 2,197 55.02 %
27  www.onesqa.or.th 678 922 2,455 37.63 %
28  www.moe.go.th 650 936 1,061 1.25 %
29  www.dgr.go.th 630 1,243 1,964 40.06 %
30  www.nrct.go.th 630 642 1,531 1.56 %
31  www.qsbg.org 578 859 1,320 5.86 %
32  www.culture.go.th 577 726 1,286 26.96 %
33  www.nicaonline.com 561 650 966 19.63 %
34  www.mtec.or.th 538 634 899 6.11 %
35  www.ocsb.go.th 486 842 1,379 3.76 %
36  siweb1.dss.go.th 477 529 791 2.25 %
37  www.tistr.or.th 424 257 1,421 4.95 %
38  www.nimt.or.th 405 529 1,128 17.85 %
39  www.onec.go.th 399 586 985 4.77 %
40  clinictech.ops.go.th 358 479 990 2.87 %
41  www.narit.or.th 290 401 536 44.12 %
42  www.deqp.go.th 267 534 1,057 27.84 %
43  www.nanotec.or.th 264 322 532 19.76 %
44  www.ffc.or.th 242 279 472 0.41 %
45  www.most.go.th 230 280 333 22.34 %
46  www.tddf.or.th 223 640 796 35.73 %
47  www.doae.go.th 179 402 497 10.49 %
48  www.sirindhorn.net 176 216 534 13.3 %
49  www.tei.or.th 166 235 362 33.87 %
50  edoc.redcross.or.th 156 1,540 1,802 11.86 %
51  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 156 298 519 17.02 %
52  www.trf.or.th 156 172 215 21.61 %
53  www.sugarzone.in.th 154 475 756 3.36 %
54  www.aimc.or.th 152 167 284 7.32 %
55  www.onep.go.th 127 184 238 154.00 %
56  www.sec-plkutt.go.th 125 208 255 22.36 %
57  www.rid.go.th 79 133 159 43.57 %
58  www.amlo.go.th 66 454 766 230.00 %
59  www.otp.go.th 64 93 296 56.76 %
60  www.queensavang.org 46 52 93 21.05 %
61  www.oic.or.th 45 101 130
62  www.senate.go.th 42 90 129 25 %
63  www.fpri.or.th 38 49 57 22.45 %
64  www.swpark.or.th 37 71 134 32.73 %
65  www.industry.go.th 36 43 48 78.05 %
66  kanchanapisek.or.th 34 37 86 9.68 %
67  www.fpo.go.th 33 163 253 98.54 %
68  www.forest.go.th 23 30 34 9.52 %
69  www.qsbg.or.th 18 20 38 12.50 %
70  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 17 22 23 32 %
71  www.mot.go.th 13 438 997 43.48 %
72  www.prasanya.org 12 18 34 50 %
73  www.m-society.go.th 10 1,420 1,460 77.27 %
74  www.dede.go.th 10 37 41 9.09 %
75  www.mwa.co.th 10 22 36 150.00 %
76  elib.fda.moph.go.th/library/ 10 19 45 44.44 %
77  www.pcd.go.th 10 13 72 91.94 %
78  www.sklonline.com 9 12 17 50 %
79  www.eppo.go.th 7 10 12 16.67 %
80  www.dld.go.th/nutrition/ 5 6 7 37.5 %
81  www.dpiap.org 4 6 8 33.33 %
82  www.parliament.go.th 4 6 7 55.56 %
83  www.ttcexpert.com 4 6 6
84  www.dft.go.th 3 116 355 40 %
85  phetchaburi.doae.go.th 3 4 7
86  www.ubonratchathani.go.th 3 4 4 40 %
87  www.doeb.go.th 2 31 32 50 %
88  stisearch.net 2 2 10
89  www.mfa.go.th 2 2 2
90  www.tisi.go.th 1 26 26
91  www.nia.go.th 1 2 3 50 %
92  www.ops.go.th 1 2 2 98.73 %
93  www.moradokislam.org 1 2 2 75 %
94  funds.mots.go.th 1 1 4
95  www.glo.or.th 1 1 1
96  www.rd.go.th 1 1 1