อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.ru.ac.th 17,738 24,527 42,437 41.54 %
2  www.mahidol.ac.th 12,208 29,755 62,142 17.92 %
3  www.stou.ac.th 8,124 22,532 39,012 8.09 %
4  www.pharmacy.mahidol.ac.th 7,416 8,459 11,312 1.66 %
5  www.ku.ac.th 5,077 9,591 15,813 45.01 %
6  www.utcc.ac.th 4,413 7,912 11,408 52.07 %
7  www.kku.ac.th 3,348 8,582 12,963 15.15 %
8  www.spu.ac.th 3,242 4,180 11,263 6.35 %
9  www.dusit.ac.th 2,791 7,415 8,449 27.41 %
10  www.rmutt.ac.th 2,302 3,639 6,594 50.67 %
11  www.rsu.ac.th 2,082 2,457 4,661 28.87 %
12  www.psu.ac.th 1,820 3,424 8,183 1.3 %
13  www.nu.ac.th 1,425 2,549 6,773 39.21 %
14  www.muic.mahidol.ac.th 1,178 1,827 5,605 20.08 %
15  www.mut.ac.th 984 1,286 3,124 26.07 %
16  www.dpu.ac.th 948 1,433 2,298 21.72 %
17  www.cmmu.mahidol.ac.th 918 1,242 5,287 17.07 %
18  www.lpru.ac.th 511 1,188 1,268 27 %
19  www.payap.ac.th 445 1,052 1,193 25.21 %
20  www.nation.ac.th 327 387 857 26.68 %
21  www.mmtc.ac.th 284 898 1,205 28.46 %
22  www.krirk.ac.th 263 653 1,024 25.71 %
23  www.northcm.ac.th 259 759 1,321 20.8 %
24  www.east.spu.ac.th 247 532 567 34.83 %
25  ceit.sut.ac.th 234 282 476 30.15 %
26  www.pcm.ac.th 173 283 603 64.55 %
27  www.smc.ac.th 137 152 266 4.2 %
28  www.gspa-buu.net 108 156 242 10.74 %
29  admission2.atc.chula.ac.th 87 112 257 94.46 %
30  www.orientalmedrsu.com 62 68 124 29.55 %
31  www.decorate.su.ac.th 59 85 91 52.42 %
32  www.kpc.ac.th 45 255 304 32.84 %
33  www.jgsee.kmutt.ac.th 40 71 124 9.09 %
34  www.rmuti.ac.th 37 55 69 19.57 %
35  www.mbu.ac.th 35 51 73 50 %
36  www.m-bac.ac.th 19 75 88 11.76 %