อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : ห้องสมุด และ หอสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.lib.ru.ac.th 3,409 4,214 8,750 11.41 %
2  www.parliament.go.th/library 1,782 2,109 4,694 13.66 %
3  www.lib.ku.ac.th 874 1,327 2,417 1.27 %
4  www.library.coj.go.th 378 524 1,643 18.18 %
5  www.maruey.com 241 290 567 5.86 %
6  www.library.rmutt.ac.th 197 281 491 13.22 %
7  www.riclib.nrct.go.th 194 268 295 34.24 %
8  www.lib.ubu.ac.th 180 371 534 5.26 %
9  www.2ebook.com 153 336 777 33.48 %
10  www.sac.or.th/databases/siamrarebooks 103 113 278 21.97 %
11  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 66 84 241 30.53 %
12  www.med.cmu.ac.th/library 48 227 330 44.19 %
13  library.dip.go.th/ 36 45 322 28 %
14  lib.sau.ac.th/opac/ 5 12 14 37.5 %
15  dcms.lib.ru.ac.th 5 7 7
16  www.finearts.cmu.ac.th/library 2 3 3 60 %
17  www.afrims.org/frmsetlibrarymain.html 1 1 1