อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.st.ac.th 483 837 1,569 25.23 %
2  www.benchama.ac.th 450 732 807 5525.00 %
3  www.bn.ac.th 363 661 988 26.22 %
4  www.brr.ac.th 256 617 1,109 37.56 %
5  www.kkw.ac.th 246 425 451 2.50 %
6  www.udomsuksa.ac.th 150 318 492 54.64 %
7  prathom.swu.ac.th 150 211 220 7.41 %
8  www.rais.ac.th 138 324 604 16.95 %
9  www.dusitwittaya.ac.th 114 204 342 20.28 %
10  www.lks.ac.th 111 173 185 47.39 %
11  www.pms.ac.th 110 188 218 1.79 %
12  www.srivikorn.ac.th 101 115 259 5.21 %
13  www.traillschool.ac.th 96 113 402 19.33 %
14  www.wachirawit.ac.th 53 129 181 29.33 %
15  www.sahavith.ac.th 40 53 63 21.57 %
16  www.sombunwit.ac.th 33 48 93 17.5 %
17  www.udomsuksa.ac.th/rangsit 27 41 62 15.62 %
18  www.pwk.ac.th 22 37 81
19  www.triam-ne.ac.th 19 23 26 5 %
20  www.wk.ac.th 17 149 151 325.00 %
21  www.yupparaj.ac.th 12 16 20 36.84 %
22  sakaengam.com 7 12 32 12.5 %
23  www.thawsischool.com 7 12 17 12.5 %
24  www.rachinuthit.ac.th 2 8 34 60 %
25  www.pm.ac.th 2 3 5 33.33 %