อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : E-learning ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.l3nr.org 54,228 71,340 90,577 6.14 %
2  www.thaigoodview.com 44,778 61,048 123,660 16.9 %
3  www.myfirstbrain.com 25,013 32,970 75,955 6.97 %
4  www.rmutphysics.com 21,648 29,528 122,134 8.43 %
5  www.kanzuksa.com 1,954 2,176 4,520 11.42 %
6  www.classstart.org 1,911 4,142 33,470 31.06 %
7  edltv.vec.go.th 1,461 1,808 4,607 8.97 %
8  edltv.thai.net 1,426 1,926 7,446 17.67 %
9  www.sheetthai.com 1,057 1,274 2,388 8.64 %
10  edltv.dlf.ac.th 877 1,227 5,251 19.17 %
11  www.radompon.com 449 536 777 30.28 %
12  www.noeplaza.org 359 758 1,701 34.37 %
13  www.thai-mathpaper.net 227 304 647 8.47 %
14  mbookstore.com 133 177 569 4.32 %
15  www.chaiwbi.com 126 329 917 14.86 %
16  www.speedreadingthai.com 52 129 251 32.47 %
17  www.kanid.com 26 28 32 45.83 %
18  www.krumontree.com 24 36 51 17.24 %
19  www.supradit.com 17 22 38 142.86 %
20  www.thai2learn.com 16 18 32 15.79 %