อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.educatepark.com 14,832 20,769 25,363 3.77 %
2  www.enn.co.th 10,429 12,892 21,723 20.7 %
3  www.wegointer.com 4,825 5,615 9,476 42.4 %
4  www.scholarship.in.th 2,537 3,211 10,791 25.62 %
5  apecthai.org 984 1,172 1,774 12.22 %
6  www.interscholarship.com 472 562 921 23.38 %
7  www.e-abroad.com 410 461 479 11.26 %
8  www.jeducation.com 392 667 1,323 21.29 %
9  www.wlc2china.com 386 506 626 10.85 %
10  www.apexeducate.com 350 453 621 3.86 %
11  www.aussiecenter.org 232 261 396 19.16 %
12  www.study-in-japan.com 180 209 420 16.28 %
13  www.riannok.com 82 95 258 21.15 %
14  www.thedeaninter.com 69 102 311 25 %
15  www.insight.in.th 35 42 85 2.94 %
16  www.lae.co.th 32 38 129 18.52 %
17  www.elite-university.com 30 33 38