อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.ru.ac.th 14,940 22,784 49,569 29.07 %
2  www.mahidol.ac.th 13,702 28,172 86,605 5.81 %
3  www.stou.ac.th 6,860 14,109 18,528 36.23 %
4  www.kku.ac.th 5,041 13,970 18,770 1.98 %
5  www.spu.ac.th 3,797 4,716 13,819 48.85 %
6  www.utcc.ac.th 3,618 8,268 12,719 16.73 %
7  www.psu.ac.th 2,998 6,120 15,717 1.32 %
8  www.dpu.ac.th 2,176 3,844 6,658 10.78 %
9  www.dusit.ac.th 1,986 5,138 6,528 31.59 %
10  www.nu.ac.th 1,937 5,175 9,525 9.49 %
11  www.rmutt.ac.th 1,735 3,012 14,779 35.48 %
12  www.mut.ac.th 1,387 2,085 5,628 12.1 %
13  www.muic.mahidol.ac.th 1,141 1,571 4,788 24.70 %
14  www.cmmu.mahidol.ac.th 1,112 1,672 6,110 5.70 %
15  www.rmuti.ac.th 792 2,280 4,046 36.94 %
16  www.up.ac.th 704 1,746 5,296 4.09 %
17  ceit.sut.ac.th 616 2,706 13,621 18.52 %
18  www.rsu.ac.th 559 680 1,238 11.83 %
19  www.lpru.ac.th 501 1,158 1,221 39.78 %
20  www.east.spu.ac.th 376 801 897 9.4 %
21  www.krirk.ac.th 366 1,412 2,161 27.95 %
22  www.mbu.ac.th 330 658 957 19.51 %
23  www.pcm.ac.th 259 579 1,004 13.60 %
24  www.mmtc.ac.th 251 665 1,206 9.39 %
25  www.northcm.ac.th 228 774 1,112 25.49 %
26  www.decorate.su.ac.th 158 225 242 18.56 %
27  www.bpi.ac.th 116 170 703 46.54 %
28  www.yonok.ac.th 95 190 431 38.31 %
29  www.gspa-buu.net 86 143 294 15.69 %
30  www.ku.ac.th 83 121 149 81.35 %
31  edu.uru.ac.th 60 137 261 15.38 %
32  www.kpc.ac.th 57 242 309 28.75 %
33  www.jgsee.kmutt.ac.th 36 66 83 43.75 %
34  www.tapee.ac.th 9 27 42 47.06 %
35  www.finearts.cmu.ac.th 9 19 33 52.63 %
36  www.ubu.ac.th 4 5 6 60 %
37  www.mbakku.info 3 4 6 83.33 %