อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.nidambe11.net 2,519 3,404 3,983 6.39 %
2  www.grad.mahidol.ac.th 955 2,495 6,683 28.52 %
3  www.mbachula.info 605 1,335 3,048 15.24 %
4  www.agri.cmu.ac.th 412 1,566 3,503 13.08 %
5  www.eng.cmu.ac.th 332 788 1,005 13.77 %
6  pharm.kku.ac.th 269 393 453 4.26 %
7  www.engr.tu.ac.th 267 391 1,475 24.15 %
8  www.econ.chula.ac.th 220 283 892 10.2 %
9  www.bus.rmutt.ac.th 179 433 545 5.79 %
10  www.grad.psu.ac.th 157 311 349 34.85 %
11  www.grad.cmu.ac.th 124 259 401 53.73 %
12  fab.bu.ac.th/interior 119 171 309 15.6 %
13  www.ecpe.nu.ac.th 64 92 97 18.52 %
14  www.ss.mahidol.ac.th 64 85 96 76.3 %
15  www.envi.psu.ac.th 40 91 198 6.98 %
16  eestud.kku.ac.th 7 10 16 36.36 %
17  www.sukhothaitc.ac.th/faifa 6 10 11 14.29 %