อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : ห้องสมุด และ หอสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.lib.ru.ac.th 4,332 5,740 15,305 0.07 %
2  www.lib.ku.ac.th 1,648 2,449 6,437 0.98 %
3  library.tu.ac.th 732 2,763 5,255 6.24 %
4  www.riclib.nrct.go.th 667 1,049 1,228 5.12 %
5  www.parliament.go.th/library 374 546 1,209 17.98 %
6  www.library.coj.go.th 367 519 1,849 17.16 %
7  dcms.lib.ru.ac.th 322 424 947 5.23 %
8  www.lib.ubu.ac.th 312 656 952 3.31 %
9  www.maruey.com 278 359 833 13.01 %
10  library.kku.ac.th 253 611 1,197 38.44 %
11  www.2ebook.com 241 460 1,353 3.21 %
12  library.tisi.go.th 179 220 414 4.79 %
13  library.dip.go.th/ 85 112 909 15 %
14  www.med.cmu.ac.th/library 58 342 521 7.41 %
15  library.hsri.or.th 46 80 115 14.81 %
16  www.sac.or.th/databases/siamrarebooks 27 31 102 10 %
17  www.dl.rmutt.ac.th 14 17 35
18  lib.sau.ac.th/opac/ 13 30 35 18.75 %
19  www.afrims.org/frmsetlibrarymain.html 9 13 16 18.18 %
20  www.dmsc.moph.go.th/net/jms 8 14 19 60 %
21  www.finearts.cmu.ac.th/library 8 12 19 27.27 %
22  oklib.swu.ac.th 6 8 9 62.5 %
23  sakaeo.tat.or.th 5 7 9
24  203.157.68.251/dohlib 1 8 102 75 %