อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : E-learning ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.thaigoodview.com 62,061 96,649 275,580 3.85 %
2  learners.in.th 34,377 44,619 70,562 1.38 %
3  www.rmutphysics.com 21,517 31,768 135,911 2.18 %
4  www.myfirstbrain.com 12,304 16,284 74,180 2.66 %
5  edltv.thai.net 3,532 5,060 29,635 1.23 %
6  www.kanid.com 1,070 1,317 2,863 43.95 %
7  www.thai-mathpaper.net 827 982 2,505 8.82 %
8  www.kanzuksa.com 609 704 2,466 67.93 %
9  www.chulaonline.com 525 1,201 1,553 50.47 %
10  www.kengpasa.com 523 987 2,116 53.05 %
11  edltv.vec.go.th 473 668 2,476 2.16 %
12  www.krumontree.com 301 330 505 3.79 %
13  www.chaiwbi.com 156 464 1,461 21.61 %
14  www.radompon.com 76 132 709 3.8 %
15  www.speedreadingthai.com 69 268 562 91.67 %
16  class.yonok.ac.th 50 135 625 13.64 %
17  www.supradit.com 38 55 96 34.48 %
18  pirun.ku.ac.th/~fengtch 36 63 149 57.65 %
19  www.thai2learn.com 25 30 61 13.79 %
20  www.learn2gether.com 6 12 20 25 %
21  web1.dara.ac.th/adisak/ 1 3 4 50 %
22  thaiclassroom.com 1 1 1