อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : โรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.benchama.ac.th 1,123 2,943 3,968 151.23 %
2  www.bn.ac.th 829 1,206 1,682 2.09 %
3  www.debsirin.ac.th 789 979 1,367 1.15 %
4  www.bodin3.ac.th 622 1,766 3,929 100.65 %
5  www.brr.ac.th 464 1,048 3,132 5.5 %
6  prathom.swu.ac.th 445 666 838 14.69 %
7  www.kkw.ac.th 310 497 510 9.62 %
8  www.srp.ac.th 299 660 984 12.06 %
9  www.lks.ac.th 295 867 1,009 9.51 %
10  www.pieam.com 239 284 573 28.87 %
11  www.yupparaj.ac.th 227 415 546 28.84 %
12  www.srivikorn.ac.th 204 287 1,595 20.71 %
13  www.hatyaiwit.ac.th 187 306 342 53.28 %
14  www.dusitwittaya.ac.th 173 292 440 2.26 %
15  www.acr.ac.th 151 232 241 2.58 %
16  www.bcc.ac.th 129 190 631 71.08 %
17  www.rais.ac.th 128 269 747 24.27 %
18  www.pms.ac.th 121 222 307 1412.50 %
19  www.udomsuksa.ac.th 116 251 351 6.45 %
20  www.pm.ac.th 115 214 237 10.58 %
21  www.traillschool.ac.th 109 130 497 6.84 %
22  www.sahavith.ac.th 83 110 124 9.78 %
23  www.panchasap.ac.th 77 137 215 1.32 %
24  www.nmm.ac.th 65 239 423 1.52 %
25  www.wachirawit.ac.th 62 234 322
26  www.sarapee.ac.th 47 198 500 2.08 %
27  www.vorrarat.ac.th 43 71 219 24.56 %
28  www.pwk.ac.th 40 76 189 53.85 %
29  www.triam-ne.ac.th 38 53 56 17.39 %
30  www.sombunwit.ac.th 34 50 127 2.86 %
31  www.rachinuthit.ac.th 33 84 234 21.43 %
32  www.dbac.ac.th 29 41 44 21.62 %
33  www.wk.ac.th 27 45 54 170.00 %
34  www.thawsischool.com 21 34 49 8.7 %
35  www.bannapo.org 21 32 42 55.32 %
36  www.udomsuksa.ac.th/rangsit 20 28 34
37  www.mary.ac.th 15 22 25 57.14 %
38  www.banyarang.ac.th 14 18 27 48.15 %
39  sakaengam.com 8 15 55 11.11 %
40  www.st.ac.th 3 21 138 25 %
41  school.obec.go.th/khonburi 3 4 5 62.5 %
42  www.kwsr.co.cc 3 4 4 50.00 %
43  www.jpv.ac.th 2 4 22 60 %
44  school.obec.go.th/huangua 2 4 5 60 %
45  www.phenpit.ac.th 2 2 2 50 %
46  www.ysp.ac.th 1 2 2 97.73 %