อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.reg.chula.ac.th 2,380 4,173 4,775 57.87 %
2  www.chula.ac.th/research/thindex.htm 223 334 552 13.23 %
3  www.alumni.tu.ac.th 159 185 465 4.79 %
4  www.sainet.au.edu 82 129 168 58.16 %
5  www.cu-qa.chula.ac.th 71 96 105 19.32 %
6  www.utown.in.th 60 76 150 40.59 %
7  www.green.kmutt.ac.th 42 60 87 56.7 %
8  www.inf.ku.ac.th 30 54 73 23.08 %
9  www.rdi.ku.ac.th 28 41 52 62.16 %
10  inter.oop.cmu.ac.th 7 9 10 53.33 %
11  egmufoundation.org 7 7 11 600.00 %
12  it.nisit.kps.ku.ac.th 5 7 12
13  www.gspa.buu.ac.th 4 4 9
14  www.tutown.com 3 4 4 50 %