อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : แหล่งข้อมูล ความรู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.eduzones.com 68,440 117,536 292,019 5.00 %
2  gotoknow.org 66,836 92,954 156,950 0.56 %
3  www.vcharkarn.com 53,200 72,369 126,956 11.13 %
4  www.skoolbuz.com 51,890 71,464 101,693 79.53 %
5  www.trueplookpanya.com 35,213 53,248 188,616 4.83 %
6  www.kroobannok.com 31,121 44,939 92,960 28.96 %
7  www.perdsorbtoday.com 20,550 31,098 93,493 4.83 %
8  www.sahavicha.com 19,144 24,106 39,213 8.69 %
9  www.thaiall.com 10,133 15,770 19,876 4.08 %
10  www.sudipan.net 5,073 6,914 8,907 11.54 %
11  www.chemtrack.org 3,191 3,972 7,146 6.42 %
12  www.siam1.net 3,061 3,320 4,354 23.18 %
13  www.krupunmai.com 2,117 3,265 4,977 2.89 %
14  www.stks.or.th 2,075 2,646 8,102 0.77 %
15  www.thaiteachers.tv 2,029 3,089 37,348 26.42 %
16  www.sobkroo.com 1,886 3,196 5,810 4.26 %
17  www.metukyang.com 1,684 1,826 10,977 26.14 %
18  www.seal2thai.org 1,500 2,299 3,457 0.73 %
19  www.tewlek.com 1,188 1,622 4,416 30.26 %
20  www.tkpark.or.th 1,117 1,530 3,554 6.79 %
21  www.thaidiyaudio.net 1,000 1,963 4,280 6.54 %
22  www.wara.com 929 1,341 1,998 6.26 %
23  www.aksorn.com 896 2,280 8,404 19.71 %
24  www.ipst.ac.th/ 890 1,334 1,633 2.09 %
25  www.thaitrainingzone.com 868 1,029 1,831 9.68 %
26  www.logisticscorner.com 853 1,066 2,060 8.52 %
27  www.tutoronline.co.th 839 1,024 2,928 4.74 %
28  www.krupongsak.net 823 1,078 1,104 25.27 %
29  www.sarakadee.com 779 890 1,945 6.71 %
30  www.thaitechnics.com 643 1,087 1,577 2.43 %
31  www.hrcenter.co.th 642 817 1,712 0.16 %
32  www.scimath.org 623 736 1,900 22.12 %
33  www.headphoneresearch.com 609 1,012 2,064 69.17 %
34  www.trainer.in.th 506 805 1,561 15.1 %
35  www.biothai.net 495 549 840 4.65 %
36  guidance.go.th 362 402 761 36100.00 %
37  www.siamschool.net 358 551 1,532 22.34 %
38  www.se-edlearning.com 341 402 1,027 10.36 %
39  www.isothai.com 299 577 2,183 76.38 %
40  teenet.tei.or.th 258 386 515 2.27 %
41  www.kradandum.com 239 360 500 20.33 %
42  www.pyayam.com 232 346 606 1.31 %
43  www.thaiabc.com 227 295 341 12.69 %
44  www.trueclicklife.com 221 338 2,384 33.94 %
45  www.journallink.or.th 189 263 1,260 18.18 %
46  www.pil.in.th 177 244 800 47.50 %
47  www.entraining.net 165 194 407 9.27 %
48  www.sac.or.th/databases/jaruk 163 191 549 3.82 %
49  www.chemtrack.org/EnvForKids 152 168 246 17.83 %
50  www.thestylebytoyota.com 139 190 379 33.49 %
51  www.yutt.com 137 165 185 4.86 %
52  www.samsenclub.com 123 190 372 10.87 %
53  village.haii.or.th/vtl/ 120 169 296 0.83 %
54  www.postbooksonline.com 106 117 343 20.45 %
55  www.cpacacademy.com 100 120 290 1.96 %
56  www.kmitl.ac.th/hydro 98 157 190 7.55 %
57  www.eduThai.com 92 150 324 1.08 %
58  kanchanapisek.or.th/kp6 62 81 87 46.09 %
59  www.drboonchai.com 59 71 185 4.84 %
60  www.eisquare.com 54 82 143
61  www.ftawatch.org 53 59 78 6.00 %
62  www.energy-based.nrct.go.th 50 70 118 3.85 %
63  www.hokutoda.com 49 67 80 46.74 %
64  www.learn.in.th 44 51 107 25.71 %
65  elibrary.energy.go.th 39 61 246 2.5 %
66  www.speakingthai.com 39 48 50 51.25 %
67  www.tcr2011.com 34 44 175 6.25 %
68  www.karn.tv 30 36 38 37.5 %
69  www.84tambonsforking.com 29 35 163
70  chemsafe.chula.ac.th 28 31 51 37.78 %
71  www.taromathtournament.com 26 30 88
72  www.itcompanion.co.th 14 23 37 6.67 %
73  www.class.in.th 12 29 200
74  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 12 15 55 9.09 %
75  www.exits.in.th 7 8 9 97.07 %
76  www.anoocha123.com 5 6 19 64.29 %
77  www.wap.ait.ac.th 4 5 6 66.67 %
78  www.teenet.info 3 3 9
79  www.magickidclub.com 2 3 3 60 %
80  www.thanachard.com 2 2 2 33.33 %
81  www.utcc.ac.th/amsar/ 1 2 2 75 %
82  www.marinewave95.com 1 1 2 66.67 %
83  thaiall.korattown.com 1 1 1